Bài soạn Tổng quan văn học Việt Nam ngằn gọn ở ngữ văn lớp 10 hay

Bài soạn Tổng quan văn học Việt Nam ngằn gọn ở ngữ văn lớp 10 hay với việc tìm hiểu văn bản qua sơ đồ, quá trình phát triển văn học viết qua những câu hỏi và trả lời dưới đây.

Bài soạn văn “Tổng quan văn học Việt Nam” ngắn gọn ở ngữ văn lớp 10

Bài soạn Tổng quan văn học Việt Nam ở ngữ văn lớp 10 chi tiết

Nội dung bài soạn Tổng quan văn học Việt Nam ngằn gọn ở ngữ văn lớp 10 hay :

Câu 1. Sơ đồ tổng quan văn học Việt Nam :

tong-quan-van-hoc-viet-nam-2

Câu 2.

Quá trình phát triển của văn học viết :

-Gắn chặt với lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

-Hình thành từ thế kỉ X. Đến nay, trải qua 3 thời kì phát triển lớn :

+Văn học từ thế kỉ X – hết XIX => văn học trung đại.

+Văn học từ đầu XX – cách mạng tháng 8/1945 : Văn học hiện đại.

-Văn học từ cách mạng tháng 8/1945 đến nay : Văn học hiện đại.

a.Văn học trung đại :

-Hình thành từ thế kỉ X trong bối cảnh văn hóa Á đông, đặc biệt là TRung Quốc.

-2 bộ phận : văn học chữ hán và văn học chữ nôm.

-Nội dung :

+Văn học chữ hán chịu ảnh hưởng của Phật GIáo, Nho giáo, Đạo giáo.

+Văn học chữ nôm : chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học dân gian.

-Văn học chữ Hán có nhiều thành tựu rực rỡ, văn học chữ Nôm bắt đầu phát triển mạnh từ thế kì XV, đỉnh cao ở thế kỉ XIX. Thơ Nôm phát triển hơn văn xuôi chữ Nôm.

b.Văn học hiện đại.

-Có mầm mống từ cuối thế kỉ XIX, phát triển trong thời kì VN bước vào quỹ đạo của văn hóa hiện đại.

-Chữ viết chủ yếu : chữ quốc ngữ.

-Số lượng tác giả, tác phẩm tăng lên. Nhiều tác giả lấy việc sáng tác làm nghề nghiệp.

-Đời sống văn báo sôi động nhờ kĩ thuật báo chí và in ấn hiện đại.

-Lối viết thực, cái tôi dần được khẳng định, nhiều thể loại văn học mới ra đời.

-Sau cách mạng tháng 8 : nhiều nhà văn, nhà thơ đi theo cách mạng, cống hiến tài năng cho sự nghiệp văn học cách mạng của dân tộc và có nhiều thành tựu lớn, gắn liền với đường lối của đảng và sự nghiệp chiến đấu của nhân dân.

-Sau 1975 : văn học phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miêu tả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và tâm tư, tình cảm của con người trước ngưỡng cửa hội nhập.

Câu 3.

Văn học VN đã thể hiện chân thực đời sống tâm tư, tình cảm, quan niệm về chính trị, đạo đức, thẩm mĩ của con người VN trong nhiều mối quan hệ :

-Phản ánh mối quan hệ với thiên nhiên :

+Nhận thức cải tạo, chinh phục giới tự nhiên ( thần thoại, truyền thuyết).

+Thiên nhiên là người bạn tri âm, tri kỉ của con người.

+Thiên nhiên gắn với lí tưởng đọa đức, thẩm mĩ của con người…

=>Thiên nhiên là đối tượng, nội dung quan trọng của văn học VN, đặc biệt là thời trung đại.

-Phản ánh mối quan hệ với quốc gia, dân tộc :

+Rõ nét : ở dòng văn học yêu nước.Tình yêu nước thể hiện :

+Văn học dân gian : tình yêu làng xóm, quê hương, căm ghét mọi thế lực xâm lược.

+Văn học trung đại : ý thức sâu sắc về quốc gia, dân tộc, truyền thống văn hóa, dựng nước và giữ nước…

+Văn học hiện đại : gắn với sự nghiệp đấu tranh giai cấp và lí tưởng xã hội chủ nghĩa

=>Chủ nghĩa yêu nước là nội dung tiêu biểu, giá trị quan trọng của văn học VN.

-Phản ánh mối quan hệ với xã hội:

+Phản ánh ước mơ của con người VN về xã hội tốt đẹp, công bằng.

+Phê phán, lên án các thế lực chà đạp con người, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người bị bọc lột.

=>cảm hứng xã hội sâu đậm trở thành tiền đề quan trọng để hình thành chủ nghĩa nhân đạo trong văn học.

-Phản ánh ý thức bản thân :

+Ghi lại quá trình lựa chọn, đấu tranh để khẳng định đạo lí làm người của dân tộc VN.

=>hướng tới xây dựng đạo lí làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp.

Sưu Tầm

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.