Đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đất nước của Nguyễn Đình Thi là những suy cảm một đất nước đẹp giàu, hiền hoà, tình nghĩa; về lịch sử cách mạng của đất nước – một đất nước đau thương, nô lệ, lầm than đã đứng lên chiến đấu anh dũng và chiến thắng hào hùng.

Xem thêm:

Đặc sắc nghệ thuật:

–     Bài thơ giàu nhạc điệu, những tìm tòi và sáng tạo trong cách lựa chọn từ ngữ.

–     Hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có tính khái quát cao, mang đặc trưng của lối tư duy và cảm xúc hiện đại.

–     Sự tổ chức các ý thơ không theo lôgic truyền thống mà theo cảm hứng tổng hợp, tự do. Điều này làm nên chất mới lạ và phong cách riêng của thơ Nguyễn Đình Thi.

–     Sửdụng thể thơ tự do với những câu thơ dài ngắn rất linh hoạt, phù hợp với sự Vận động của mạch cảm xúc trữ tình.

–     Có sự phối hợp nhiều kiểu trùng điệp (từ, ngữ, kiểu câu), cách gieo vần, phối, phối âm, ngắt nhịp đã tạo cho bài thơ rất giàu chất nhạc. Bài thơ tựa một bản giao hưởng với tiết tấu từ khoan thai dìu dặt đến hối hả trào sôi.

–     Ngôn ngữ trong bài thơ trong sáng, cô đọng hàm súc, giàu chất tượng hình.