Đặc sắc về hình ảnh mùa thu Hà Nội (Đất nước của Nguyễn Đình Thi) trong hoài niệm của nhà thơ

Đặc sắc về hình ảnh mùa thu Hà Nội (Đất nước của Nguyễn Đình Thi) trong hoài niệm của nhà thơ

Bài Thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi có nhắc đến hình ảnh mùa thu Hà Nội. Đó là những hoài niệm của tác giả rất hay, rất ý nghĩa.

Xem thêm:

Gợi ý: Đặc sắc về hình ảnh mùa thu Hà Nội

Hình ảnh mùa thu Hà Nội trong hoài niệm của nhà thơ đặc sắc ở những khía cạnh sau đây:

–     Một mùa thu chia tay đầy lưu luyến bâng khuâng

–     Một mùa thu có những ấn tượng về thời tiết thủ đô: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”.

–     Một mùa thu có những hình ảnh rất đẹp mà buồn đến mức ám ảnh “Những phố dài xao xác hơi may”, “Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”.

–     Một mùa thu, đầu thu của cuộc kháng chiến: “Những phố dài xao xác heo may”, “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”