Gợi ý đáp án đề nghị luận so sánh người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài

Cảm nhận của anh/chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt (Vợ nhặt – Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu)

Xem thêm: Khung điểm phân tích vẻ đẹp của tình mẫu tử ở hai nhân vật Mai và Người đàn bà hàng chài

[embeddoc url=”https://camnang24h.net/wp-content/uploads/2021/03/Goi-y-dap-an-de-nghi-luan-so-sanh-nguoi-vo-nhat-va-nguoi-dan-ba-hang-chai.docx” download=”all” viewer=”google”]

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.