Ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “tổng ôn dạng đề so sánh”

Hôm nay chúng tôi chia sẻ mọi người ebook tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “tổng ôn dạng đề so sánh” được blog tuyển chọn và chia sẻ trong bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn ngữ văn.

tai-lieu-tong-hop-dang-de-so-sanh

Các dạng so sánh thường gặp.

Kiểu bài so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh trên nhiều bình diện:

– So sánh các tác phẩm

– So sánh các đoạn tác phẩm (hai đoạn thơ hoặc hai đoạn văn xuôi)

– So sánh các nhân vật văn học.

– So sánh các tình huống truyện.

– So sánh các cốt truyện.

– So sánh cái tôi trữ tình giữa các bài thơ.

– So sánh các chi tiết nghệ thuật.

– So sánh nghệ thuật trần thuật…

Quá trình so sánh có thể chỉ diễn ra ở các tác phẩm của cùng một tác giả, nhưng cũng có thể diễn ra ở những tác phẩm của các tác giả cùng hoặc không cùng một thời đại, giữa các tác phẩm của những trào lưu, trường phái khác nhau của một nền văn học trong nghị luận văn học

Nội dung tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn “Tổng ôn dạng đề so sánh” trong nghị luận văn học :

(nếu bạn vào web thấy khoảng trắng vui lòng f5 lại để load dữ liệu online)

[embeddoc url=”http://camnang24h.net/wp-content/uploads/2018/05/30-de-nghi-luan-van-hoc-so-sanh.docx” viewer=”google”]

Link tải tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn “Tổng ôn dạng đề so sánh” trong nghị luận văn học

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.