File psd ảnh bìa status “Anh xấu trai lại nghèo” cho facebook

Camnang24h.net chia sẻ file psd thiết kế cover và ảnh bìa status “Anh xấu trai lại nghèo. Chỉ có chiếc xe đạp là hành trang. Vậy em có!!! Yêu Anh Không?” cho facebook.

Xem thêm: File psd thiết kế cover và ảnh bìa bài hát “yêu 5” của Rhymastic

Hình ảnh demo cover và ảnh bìa tâm trạng “Anh xấu trai lại nghèo. Chỉ có chiếc xe đạp là hành trang. Vậy em có!!! Yêu Anh Không?”

Anh xấu trai lại nghèo. Chỉ có chiếc xe đạp là hành trang. Vậy em có!!! Yêu Anh Không?

ảnh bìa tâm trạng "Anh xấu trai lại nghèo.

Tải PSD

Sưu tầm

Hãy chia sẻ bài viết tới mọi người: