Hoàn cảnh, mục đích sáng tác và bố cục của Tuyên Ngôn Độc Lập

Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác và bố cục tác phẩm Tuyên ngôn độc lập  một văn kiện chính trị quan trọng đồng thời là áng văn chính luận vô cùng có giá trị trong nền văn học Việt Nam, chúng tôi giới thiệu bài viết ngắn gọn dưới đây để các em tham khảo.

Xem thêm :

 

1. Hoàn cảnh ra đời Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh
– Hoàn cảnh lịch sử: Bọn thực dân “núp bóng” sau quân Đồng minh vào tước khí giới Nhật có âm mưu đánh chiếm nước ta một lần nữa; thực dân Pháp với cái cớ Nhật đã đầu hàng nên Đông Dương thuộc quyền sở hữu của Pháp
– Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (ngày 19/8/1945), 7 ngày sau đó, tức ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Trong căn nhà số 48, đường Hàng Ngang, Người đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập để ngày 2/9/1945, đọc trước quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
2. Mục đích sáng tác Tuyên ngôn độc lập
– Tuyên bố trước toàn bộ đồng bào cả nước, nhân dân thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân trên đất nước Việt Nam
– Chính thức khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam
– Tố cáo tội ác và luận điệu xảo trá của thực dân Pháp với danh nghĩa “khai hóa văn minh”
– Đập tan âm mưu đánh chiếm nước ta một lần nữa của bọn đế quốc thực dân
– Khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

3.Bố cục của Tuyên ngôn độc lập

-Đoạn 1( trang 39):..đó là những lẽ phải….: Cơ sở pháp lí chính nghĩa của Tuyên ngôn độc lập

-Đoạn 2 (trang 40): Thế mà hơn….cộng hoà. : Cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn :

+Tố cáo tội ác của thực dân Pháp

+khẳng định quá trình đấu tranh danh dũng của dân tộc Việt Nam

-Đoạn 3: còn lại : TUyên bố độc lập 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.