Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành mang đến những dạng đề giúp bạn ôn thi, kiến thức cơ bản về hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt truyện, nhan đề truyện, hình tượng cây xà nu, hình tượng nhân vật Tnú, nhân vật Cụ Mết – Dít – bé Heng, …

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Nội dung tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành :

(nếu bạn vào web thấy khoảng trắng vui lòng f5 lại để load dữ liệu online)

[embeddoc url=”http://camnang24h.net/wp-content/uploads/2018/03/Rung-xa-nu.pdf” download=”none”]

Video bài giảng “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành :

Tổng hợp