Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh

Ebook tài liệu Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét về tác giả – tác phẩm, phân tích văn bản, và những dạng đề thi về bài Sóng của Xuân Quỳnh.

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Rừng xà Nu” của Nguyễn Trung Thành

Nội dung tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Sóng” của Xuân Quỳnh :

(nếu bạn vào web thấy khoảng trắng vui lòng f5 lại để load dữ liệu online)

[embeddoc url=”http://camnang24h.net/wp-content/uploads/2018/03/Song-xuan-quynh.pdf” download=”none”]

Link tải tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Sóng của Xuân Quỳnh hay

Bài giảng “Sóng” của Xuân Quỳnh :

Tổng hợp