Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài mang đến những kiến thức cơ bản như vài nét chung về tác giả – tác phẩm, tìm hiểu văn bản với các nhân vật Mị – A Phủ, vài nét về nghệ thuật và những dạng đề thi liên quan đến bài Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ Nhặt” của Kim Lân

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài :

(nếu bạn vào web thấy khoảng trắng vui lòng f5 lại để load dữ liệu online)

Link tải ebook tài liệu về kiến thức cơ bản và những đề thi về Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài

Bài giảng “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài :

Tổng hợp

Hãy chia sẻ bài viết tới mọi người: