Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX chi tiết

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX chi tiết đưa ra cái nhìn khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết 1975 như hoàn cảnh lịch sử xã hội, quá trình phát triển và những thành tựu, đặc điểm của văn học 1945 đên 1975, khái quát nền văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thể kỉ XX, … qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây.

Tài liệu khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-cach-mang-thang-tam-1945-den-the-ki-xx

I. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết 1975.

1. Hoàn cảnh lịch sử xã hội.

– Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc.

– Đường lối văn nghệ của Đảng tạo nên một nền văn học thống nhất.

– 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã tạo nên những đặc điểm riêng cho nền văn học Việt Nam giai đoạn này.

– Nền kinh tế nghèo và chậm phát triển.

– Giao lưu văn hóa còn hạn chế.

2. Quá trình phát triển và những thành tựu.

a. Chặng đường từ 1945 – 1954.

– Chủ đề: phản ánh niềm vui sướng hồ hởi của nhân dân khi dành được thắng lợi trên mặt quân sự, ca ngợi tổ quốc, kêu gọi tinh thần đoàn kết. Từ 1946 trở đi bắt đầu ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

– Thể loại truyện ngắn:

• Các tác phẩm tiêu biểu: kí sự một lần tới thủ đô, đôi mắt , thư nhà.

• Từ 1950 xuất hiện những tập truyện kí khá dày: Vùng mỏ, xung kích.

– Thơ đạt thành tựu xuất sắc tiêu biểu có: cảnh khuya, rằm tháng giêng, bên kia sông Đuống, tây tiến…

– Kịch: bắc sơn, chị hòa.

– Lí luận phê bình: chưa phát triển lắm nhưng có một số sự kiện quan trọng chủ nghĩa mác và những vấn đề văn hóa của Trường Chinh.

b. Chặng đường từ 1955 – 1964.

– Chủ đề: ca ngợi công cuộc đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, phản ánh nỗi đau chia cắt nước nhà.

– Thể loại:

• Truyện ngắn: mở rộng đề tài, mở rộng phạm vi thâm nhập đến từng ngóc ngách của đời sống xã hội.

+ đề tài kháng chiến chống Pháp: sống mãi với thủ đô, cao điểm cuối cùng.

+ đề tài hiện thực cuộc sống: vợ nhặt, tranh tối tranh sáng.

+công cuộc xây dựng CNXH: Người lái đò sông Đà, mùa lạc, cái sân gạch.

• Thơ: có sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn và yếu tố hiện thực: gió lộng, ánh sáng và phù sa, riêng chung.

c. Chặng đường từ 1965 – 1975.

– Chủ đề: ca ngợi tình thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

– Thể loại:

• Truyện kí:

+ Miền Nam: phản ánh cuộc chiến đấu gian nan của miền Nam:rừng xà nu, người mẹ cầm súng.

+Miền Bắc: kí chống mỹ, truyện ngắn của Vũ Thành Long.

• Thơ: phát triển với khuynh hướng đào sâu vào hiện thực với những cái tên như Phạm tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Chính Hữu….
• Kịch: có nhiều phát triển ví dụ như kịch quê hương Việt Nam thời tiết ngày nay.

3. Đặc điểm của văn học 1945 – 1975.

– Nền văn học chủ yêu vận động theo hướng cách mạng hóa gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.

– Nền văn học hướng về đại chúng.

– Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

II. Khái quát nền văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thể kỉ XX.

1. Hoàn cảnh lịch sử xã hội.

– Chiến thắng mùa xuân 1975 đã mở ra một kỉ nguyên mới: một kỉ nguyên độc lập và tự do.

– Tuy nhiên 1975- 1985 nước ta gặp nhiều khó khăn thử thách.

– 1986 dưới sự lãnh đạo của Đảng nước ta bước vào công cuộc đổi mới.

2. Những chuyển biến và những thành tựu chính.

– Thơ:

• Không tạo được sự lôi cuốn như trước nhưng có một số tác giả tiêu biểu như Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy.
• Hiện tượng trường ca tổng kết về chiến tranh nở rộ.

– Văn xuôi:

• Có nhiều đổi mới phát triển trong việc tiếp cận đời sống cũng như cách viết về chiến tranh.
• Từ 1986 văn học bắt đầu bước vào thời kì gắn bó hơn với cuộc sống hằng ngày.

– Kịch: phát triển mạnh: Hồn Trương Ba da hàng Thịt.

– Lí luận phê bình cũng có sự phát triển mới.

Video bài giảng Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX :

Sưu Tầm

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo này.