Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong bài Rừng xà nu

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong bài Rừng xà nu

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong bài Rừng xà nu   “Rừng xà nu” là một truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Trung Thành và của văn học thời chống Mĩ. Trong tác phẩm, với hình...
read more