Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên

Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên

Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu gửi gắm qua bài thơ cùng tên   Tác phẩm Vội vàng đã thể hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất lối sống, quan niệm sống “vội vàng” của Xuân Diệu....
read more
Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh

Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh

Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh Bằng hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã nói được những điều giản dị mà lớn lao của tâm hồn người phụ nữ đang yêu. Camnang24h.net xin giới thiệu đế...
read more