Hoàn cảnh ra đời bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Hoàn cảnh ra đời bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Hoàn cảnh ra đời bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên   Khát vọng và niềm hân hoan trong tâm hồn nhà thơ khi trở về với nhân dân, đất nước, sự sáng tạo hình ảnh, liên...
read more
Ý nghĩa nhan đề bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Ý nghĩa nhan đề bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Ý nghĩa nhan đề bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên   Chúng ta từng biết đến một Chế Lan Viên siêu hình trước Cách mạng đã “từ thung lũng đau thương” đến với “cánh đồng vui”,...
read more