Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình 2 của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình 2 của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình 2 của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương “Tự tình 2” vừa là tiếng lòng riêng của Hồ Xuân Hương vừa là tiếng lòng chung...
read more
Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất

Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất

Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất   Tự tình 2 nói riêng và chùm thơ Tự tình nói chung là tiếng nói thật ấn tượng của Hồ Xuân Hương...
read more