Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất

Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất

Phân tích 2 câu kết bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương hay nhất   Ở 2 câu kết, Hồ Xuân Hương đã dùng biện pháp thăng tiếng “Tí con con” để thể hiện sự nuối tiếc, mùa xuân...
read more
Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất

Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất

Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất   Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã cất lên tiếng than cho những thân phận má đào ở xã hội xưa, góp thêm...
read more