Phân tích ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa siêu ngắn

Phân tích ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa siêu ngắn

Hình ảnh bãi xe tăng hỏng từng xuất hiện trong cảnh bạo lực của gia đình người hàng chài, theo em nhà văn Nguyễn Minh Châu đưa hình ảnh này vào tác phẩm là sự tình cờ ngẫu nhiên hay...
read more