Bình giảng đoạn thơ: “Nhớ bản sương giăng… đất lạ hóa quê hương” trong bài Tiếng hát con tàu

Bình giảng đoạn thơ: “Nhớ bản sương giăng… đất lạ hóa quê hương” trong bài Tiếng hát con tàu

Bình giảng đoạn thơ: “Nhớ bản sương giăng… đất lạ hóa quê hương” trong bài Tiếng hát con tàu   Khổ thơ “Nhớ bản sương giăng…đất lạ hóa quê hương” đường như có sự đột ngột rẽ ngang của dòng...
read more