Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất

Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất

Bình giảng hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình 2 đặc sắc nhất   Tự tình 2 nói riêng và chùm thơ Tự tình nói chung là tiếng nói thật ấn tượng của Hồ Xuân Hương...
read more