Bình giảng về hình tượng “sóng và “em” trong bài thơ Sóng

Bình giảng về hình tượng “sóng và “em” trong bài thơ Sóng

Bình giảng về hình tượng “sóng và “em” trong bài thơ Sóng Xuân Quỳnh, như mọi người đều biết là nhà thơ của hạnh phúc đời thường. Bài thơ Sóng đã khắc họa chân dung “sóng” và “em” như thế...
read more