Công ty phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain trong nông nghiệp tại Việt Nam

Công ty phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain trong nông nghiệp tại Việt Nam

Vakaxa là công ty xây dựng giải pháp và phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain trong nông nghiệp tại Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,… Công nghệ Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu block chain...
read more