Bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong Bài ca ngất ngưởng hay nhất

Bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong Bài ca ngất ngưởng hay nhất

Văn mẫu 11: Bức chân dung tự họa của Nguyễn Công Trứ trong Bài ca ngất ngưởng hay nhất Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm Bài ca ngất ngưởng là một Nguyễn Công Trứ vừa “ngất ngưởng” vừa “vẹn nghĩa”....
read more