Bút pháp kí sự trong Vào phủ chúa Trịnh hay nhất

Bút pháp kí sự trong Vào phủ chúa Trịnh hay nhất

Bút pháp kí sự trong Vào phủ chúa Trịnh hay nhất   Bút pháp kí sự được thể hiện rất rõ qua khả năng quan sát tỉ mỉ của tác giả. Với đề bài phân tích bút pháp kí sự trong Vào...
read more