Bình giảng về Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt của Kim Lân

Bình giảng về Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt của Kim Lân

Bình giảng về Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt của Kim Lân Tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân lấy bối cảnh từ nạn đói năm 1945. Nhiều người phải sống trong cảnh đối...
read more