Cảm nhận 2 câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Cảm nhận 2 câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Cảm nhận 2 câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến   “Tựa gối ôm cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo” Hai câu thơ cuối của bài Thu điếu là tâm sự...
read more