Cảm nhận 4 câu đầu bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến hay chọn lọc

Cảm nhận 4 câu đầu bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến hay chọn lọc

Cảm nhận 4 câu đầu bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến hay chọn lọc   Đọc Thu điếu, ta bắt gặp một bức tranh thu đặc trưng của vùng chiêm trũng Bắc Bộ, quê hương của nhà thơ...
read more