Cảm nhận “Cái tôi trữ tình” trong bài Tràng giang – Huy Cận

Cảm nhận “Cái tôi trữ tình” trong bài Tràng giang – Huy Cận

  Cảm nhận “Cái tôi trữ tình” trong bài Tràng giang – Huy Cận Trong thơ Huy Cận trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, thiên nhiên rất đẹp, quyến rũ nhưng nó thường phủ bởi một nỗi buồn. Đất...
read more