Tuyển tập STT tâm trạng viết cho những ngày ta thấy chơi vơi, trống rỗng

Tuyển tập STT tâm trạng viết cho những ngày ta thấy chơi vơi, trống rỗng

Tuyển tập câu status (stt) tâm trạng viết cho những ngày ta thấy chơi vơi và trống rỗng, những ngày tháng ta sống như một người máy chỉ biết ăn và làm việc. Có những ngày tâm trạng ta vô định...
read more