Top 20 câu STT nếu phụ nữ là hoa hồng thì hãy là cánh hoa hồng có gai

Top 20 câu STT nếu phụ nữ là hoa hồng thì hãy là cánh hoa hồng có gai

Top 20 câu status (stt) hay nếu phụ nữ là hoa hồng thì hãy là cánh hoa hồng có gai chứ đừng làm một bông hoa đẹp mà để cho mọi người thích làm gì thì làm. Cuộc sống cho em...
read more