Tuyển tập những câu nói “siêu kinh điển” của thầy cô nghe một lần là nhớ

Tuyển tập những câu nói “siêu kinh điển” của thầy cô nghe một lần là nhớ

Tuyển tập những câu nói “siêu kinh điển” của thầy cô từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghe một lần nhớ cả đời, đã in sâu vào tâm trí mỗi thế hệ học trò. Nhắc lại kỉ niệm tuổi...
read more