Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành

Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành

Chân dung biếm hoạ nhân vật Khải Định trong truyện ngắn Vi hành   Chúng ta thường chỉ nhắc tới một nhà thơ cách mạng Hồ Chí Minh, một nhà chính trị kiệt xuất, tài ba, một vị lãnh tụ...
read more