Sự thức tỉnh muộn màng của “con quỷ dữ” Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Nam Cao

Sự thức tỉnh muộn màng của “con quỷ dữ” Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Nam Cao

Sự thức tỉnh muộn màng của “con quỷ dữ” Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Nam Cao Sau 2 lần đổi tên với “Cái lò gạch cũ” và “Đôi lứa xứng đôi”, cuối cùng Nam Cao...
read more
So sánh hình ảnh hai bát cháo trong tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

So sánh hình ảnh hai bát cháo trong tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

So sánh hình ảnh bát cháo hành trong Chí Phèo và cháo cám trong Vợ nhặt là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Văn hay, giúp các bạn biết cách làm dạng đề so sánh văn học, đạt...
read more
Bình giảng So sánh đoạn kết hai tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

Bình giảng So sánh đoạn kết hai tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo

Truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao kết thúc bằng hình ảnh: “Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa, và vắng người lại qua…”. Truyện ngắn Vợ nhặt của K...
read more