Top 20 câu STT các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng đợi người khác

Top 20 câu STT các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng đợi người khác

Top 20 câu statu (stt) các cô gái hãy tự thương lấy mình đừng trông đợi người khác, phải biết sống mạnh mẽ, độc lập chứ đừng phụ thuộc vào ai. Phụ nữ vốn là phái yếu cần được che chở...
read more