Tuyển tập STT xem mỗi ngày thức dậy là ngày cuối để ta sống đúng nghĩa

Tuyển tập STT xem mỗi ngày thức dậy là ngày cuối để ta sống đúng nghĩa

Tuyển tập câu status chân lý hãy cứ xem mỗi ngày ta thức dậy là ngày cuối cùng, để ta có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa, sống hết mình và không hối hận. Cuộc sống đôi khi tưởng chừng...
read more