Tuyển tập STT độc thân viết con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai

Tuyển tập STT độc thân viết con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai

Tuyển tập những câu status (stt) độc thân chất và ý nghĩa con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai, như một bông hoa đẹp chỉ để mọi người ngắm. Người ta vẫn nói con gái mà có tí...
read more