Phân tích khổ thơ “Con tàu này lên… đã hóa những con” trong bài Tiếng hát con tàu

Phân tích khổ thơ “Con tàu này lên… đã hóa những con” trong bài Tiếng hát con tàu

Phân tích khổ thơ “Con tàu này lên… đã hóa những con” trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên   Đọc thơ, hiểu thơ của Chế Lan Viên ta biết thêm một Chế Lan Viên thủy chung...
read more