Tuyển tập những STT chân lý viết về cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng

Tuyển tập những STT chân lý viết về cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng

Tuyển tập những STT chân lý viết về cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng, có chăng công bằng chỉ do tự mình tạo nên, tự mình quyết định nên mà thôi. Có lẽ không ít lần bạn đã than vãn,...
read more