Top 20 câu STT Cuộc sống này quý giá bởi ta chỉ được sống một lần

Top 20 câu STT Cuộc sống này quý giá bởi ta chỉ được sống một lần

Top 20 câu status (stt) cuộc sống này quý giá bởi ta chỉ được sống một lần nên hãy biết quý trọng bản thân mình, quý trọng những ngày ta còn được sống. Dù đang ở tuổi đôi mươi tươi trẻ,...
read more