Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

Nội dung nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)   “Vi hành” là một truyện ngắn trào phúng phản phong, phản đế thuộc loại sớm nhất của văn học Việt Nam hiện đại...
read more