Đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi Đất nước của Nguyễn Đình Thi là những suy cảm một đất nước đẹp giàu, hiền hoà, tình nghĩa; về lịch sử cách mạng của đất nước...
read more
Văn mẫu: Đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa

Văn mẫu: Đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa

Một tác phẩm văn học muốn thành công  phải kể đến bút pháp nghệ thuật, vậy em vận dụng kiến thức của bản thân để chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ...
read more