Văn mẫu phân tích Đàn ghi ta của Lorca đặc sắc – 1

Văn mẫu phân tích Đàn ghi ta của Lorca đặc sắc – 1

Cẩm nang 24h.net xin giới thiệu bài phân tích chi tiết đàn ghi ta của Lorca-nổi bật  Lor-ca là một hình tượng bi tráng về người nghệ sĩ chân chính trong một môi trường bạo lực thống trị đã sống...
read more
Văn mẫu về hình tượng Người lái đò sông Đà đặc sắc nhất

Văn mẫu về hình tượng Người lái đò sông Đà đặc sắc nhất

Cẩm nang 24h.net  xin giới thiệu bài văn mẫu phân tích hình tượng người lái đò-trong tác phẩm người lái đò sông Đà, có sự liên hệ với các tác phẩm khác đặc sắc nhất.  Xem thêm : So sánh...
read more