Top 20 câu STT khuyên bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác

Top 20 câu STT khuyên bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác

Top 20 câu status (stt) ý nghĩa khuyên bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, đừng sống quá ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhiều chuyện xảy ra xung quanh khiến...
read more
Tuyển tập STT hãy đặt mình vào vị trí người khác để biết họ đang nghĩ gì

Tuyển tập STT hãy đặt mình vào vị trí người khác để biết họ đang nghĩ gì

Tuyển tập câu status (stt) hãy đặt mình vào vị trí người khác để ta biết họ đang nghĩ gì, muốn làm cái j và ta nên làm như thế nào cho tốt. “Hãy đứng vào vị trí của người khác...
read more