Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2021 chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2021 chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2021 chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa   Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2021 chuyên Lam Sơn vừa diễn ra với chủ đề sự cần thiết của việc làm...
read more
Đề thi thử bài “Chiếc thuyền ngoài xa” Nguyễn Minh Châu hướng mới

Đề thi thử bài “Chiếc thuyền ngoài xa” Nguyễn Minh Châu hướng mới

Trong các đề thi về tác phẩm văn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thường có những câu hỏi mang tính định hướng mới dành cho học sinh. Sau đây là một dạng đề theo hướng mới mời các...
read more
Đề thi thử tốt nghiệp Tây Tiến có hướng dẫn chấm và biểu điểm

Đề thi thử tốt nghiệp Tây Tiến có hướng dẫn chấm và biểu điểm

Để phục vụ cho các em học sinh dễ dàng ôn tập. Camnang24h.net xin gửi đến các em học sinh và giáo viên đề thi thử tốt nghiệp bài thơ Tây Tiến. Xem thêm: Phân tích khổ thơ đầu trong...
read more