Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.

Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.

Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.   Số đỏ là tác phẩm trào phúng xuất sắc, thông qua tác phẩm, Vũ Trọng Phụng đã lên án sâu sắc...
read more
Nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

Nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

Văn mẫu 11 hay: Nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia   Nếu “Số đỏ” là cuốn tiểu thuyết thành công của Vũ Trọng Phụng thì chương “Hạnh phúc một tang gia&#8221...
read more
Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích nội dung đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích nội dung đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

read more