Đôi nét về Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ Đất nước

Đôi nét về Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ Đất nước

Đôi nét về Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ Đất nước Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ nhà thơ thời kì chống Mỹ cứu nước, thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư...
read more