Tuyển tập STT mưa buồn lòng ta thao thức theo tiếng mưa trở về quá khứ

Tuyển tập STT mưa buồn lòng ta thao thức theo tiếng mưa trở về quá khứ

Tuyển tập câu status đêm mưa buồn lòng ta thao thức theo tiếng mưa trở về quá khứ với nhũng kí ức đau thương mà ta đã giấu kĩ trong lòng không muốn nhắc tới. Đêm khuya thanh vắng chỉ còn...
read more