Top 20 câu STT đừng tiếc nuối quá khứ hãy suy nghĩ cho hiện tai tương lai

Top 20 câu STT đừng tiếc nuối quá khứ hãy suy nghĩ cho hiện tai tương lai

Top 20 câu câu status (stt) chân lý đừng tiếc nuối những gì ở quá khứ, hãy suy nghĩ cho hiện tại và tương lai bời vì nó mới là điều ta cần hướng tới. Sống ở trên đời, ai ai...
read more