Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.

Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.

Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo của đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.   Số đỏ là tác phẩm trào phúng xuất sắc, thông qua tác phẩm, Vũ Trọng Phụng đã lên án sâu sắc...
read more
Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt tuyển chọn hay nhất

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt tuyển chọn hay nhất

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt tuyển chọn hay nhất Trong nền văn học VN hiện đại, Kim Lân là một nhà văn có nhiều đóng góp tích cực về thể loại...
read more