Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Bài ca ngất ngưởng

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Bài ca ngất ngưởng

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Bài ca ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ là người đầu tiên có công đem đến cho hát nói một nội dung phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó. Trong...
read more
Giá trị nội dung và nghệ thuật qua bài thơ Sang thu của Hữa Thỉnh hay nhất

Giá trị nội dung và nghệ thuật qua bài thơ Sang thu của Hữa Thỉnh hay nhất

Giá trị nội dung và nghệ thuật qua bài thơ Sang thu của Hữa Thỉnh hay nhất “Sang thu” là một bài thơ hay của Hữu Thỉnh, được in trong tập thơ “Từ chiến hào tới thành phố” xuất bản...
read more
Giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo đầy đủ nhất.

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo đầy đủ nhất.

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo đầy đủ nhất. Chí Phèo là một truyện ngắn không chỉ đem lại giá trị nội dung vô cùng sâu sắc, mà giá trị nghệ thuật của nó...
read more
Giá trị nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Đất Nước (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm được nhìn n...
read more