Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất

Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất

Bình giảng hai câu đề và hai câu thực bài Tự Tình 2 hay nhất   Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã cất lên tiếng than cho những thân phận má đào ở xã hội xưa, góp thêm...
read more